logo-wodociagityskie_ok2-01-1.svg
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin.svg

Załóż konto

Informacja Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna o uruchomieniu systemu informacyjnego dla Akcjonariuszy.

 

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki. W momencie powzięcia przez Spółkę informacji o zbyciu uprawnienie to zostanie cofnięte.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy w siedzibie Spółki złożyć Wniosek o udostępnienie informacji w formie elektronicznej na prawidłowo wypełnionym formularzu. Formularz ten jest dostępny do pobrania poniżej.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają Wniosek zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad posługiwania się przez Akcjonariuszy elektronicznym systemem informacyjnym dostępne będą pod wyżej wskazanym adresem.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń